วีดีโอการใช้งาน

รูปถ่ายจากมือถือรุ่น Smart Phone บอกพิกัด ส่งเข้า Google Earth

การสร้างเส้นตัดขวางระดับดินแนวฉาก Cross Section

การสร้างเส้นตัดขวางระดับดินแนวยาว Profile Section

การแบ่งแปลง โดยการแบ่งแปลงพื้นที่ออกเป็นชุดเท่าๆกัน ด้วยคำสั่ง "แบ่งเป็นชุดพื้นที่"

การแบ่งแปลง โดยการกำหนดขนาดพื้นที่แปลง ด้วยคำสั่ง "บังคับพื้นที่"

การแบ่งแปลง กำหนดให้หน้าแปลงเป็นฉาก 90 องศา ด้วยคำสั่ง "หาเส้นฉาก"

การแบ่งแปลง กำหนดให้หน้าแปลงเป็นฉาก 90 องศา ด้วยคำสั่ง "หาเส้นฉาก"

การสร้างเส้นตัดขวางระดับดิน Profile Section หรือรูปตัดแนวยาว

นำจุดพิกัดเข้าจาก Excel คำนวณผิว พร้อมสร้างเส้นระดับ (Contour)

ตัดภาพถ่ายดาวเทียม (Google Earth) เข้ามาใน Drawing

ด้วยความจำเป็นของผู้ใช้งาน ที่ต้องการนำภาพถ่ายดาวเทียมจาก Google Earth ที่ต้องการใช้งานเข้ามาใน Drawing และจำเป็นต้องใช้งานบ่อยครั้ง

โปรแกรม Power Civil ได้พัฒนาขีดความสามารถในการใช้งานขึ้นมา ชื่อว่า "GOOGLEIMPORT" (มาตรฐาน WGS 84) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการดึงภาพถ่ายดาวเทียมจาก Google Earth เข้ามาใน Drawing
โดยใช้คำสั่งจากโปรแกรม Power Civil ซึ่งโปรแกรมจะนำภาพถ่ายดาวเทียมจาก Google Earth เข้ามาให้พร้อมกับค่าพิกัดตาม Google Earthวิธีการติดตั้ง

พร้อมกับเครื่องมือ GOOGLEIMPORT นี้ ยังสามารถต่อภาพถ่ายได้ ในกรณีที่ผู้ใช้งานดึงภาพมามากกว่า 1 ภาพ โดยสังเกตุได้จากเส้นถนนนั้นต่อกันทั้ง 3 ภาพ เนื่องจากโปรแกรมนั้นจะดึงค่าพิกัดจาก Google Earth เข้ามาด้วย จึงทำให้ภาพที่นำเข้ามานั้นตรงกัน

วีดีโอการใช้งานคำสั่ง

การเก็บค่าระดับจาก Google Earth

โปรแกรมได้พัฒนาขีดความสามารถในการเก็บค่าระดับจากภาพถ่ายดาวเทียม (Google Earth) เพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการทำงาน พร้อมการสร้างเส้นระดับ (Contour)

วีดีโอการใช้งานคำสั่ง

Power Civil สำหรับงานโยธา

โปรแกรม Power Civil เป็นโปรแกรมสำหรับงานเขียนแบบโยธา งานคำนวณด้านงานดินต่างๆ งานแบ่งแปลง งานถนน งานสำรวจ ทำ Contour รวมถึงการใช้งานร่วมกับ Google Earth และแผนที่ต่างๆ ผู้พัฒนาโปรแกรมโดย บริษัท พาวเวอร์พาร์ทเนอร์ จำกัด โปรแกรมทำงานบน CAD ที่ท่านคุ้นเคย การใช้งานโปรแกรมมีเครื่องมือช่วยเป็นปุ่มกด และมีคำอธิบายเป็นภาษาไทย ทำให้ผู้ใช้งานเข้าใจง่าย และไม่ซับซ้อน

การทำงานของโปรแกรม Power Civil พัฒนาเป็น 2 หลักสูตร หลักคือ

1. Power Civil สำหรับการเขียนแบบโยธา แบ่งแปลง งานดินต่างๆ

โดยเน้นคุณสมบัติ การคำนวณงานดิน สร้าง Profile Section สำหรับงานดินใหม่ และงานดินเก่า, สร้างแบบจำลองเป็น 3 มิติ, การคำนวณปิดวงรอบจากตารางคำนวณ Excel, การทำเข้าข้อมูลจาก GPS, การแบ่งแปลงที่ดิน และเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล เพื่อสร้างแผนที่ภาษี ด้วยภาษามาตรฐาน SQL

2. Power Civil สำหรับการสำรวจและทำแผนที่ระยะไกล โดยใช้ Google Earth สำหรับงานโยธา และเตรียมแผนที่ดิน

โดยเน้นคุณสมบัติ การทำแบบสำรวจพื้นที่ สำหรับการออกแบบงานโยธา การทำแผนที่บริเวณ การคำนวณพื้นที่ โดยใช้ภาพจากดาวเทียม Google Earth ในการเขียนเส้นทางถนน ขอบเขต หาค่าระดับ แบบเส้นระดับ Contour และการคำนวณปรับลดค่าความผิดพลาด จากการวัด จากแผนที่ และการเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้จาก ระบบ GPS และะภาพถ่ายทางอากาศ

รวมเนื้อหาบทเรียนทั้ง 2 หลักสูตร

สำหรับผู้มีปัญหาในการนำเข้าข้อมูลจาก GPS นั้น ปกติหน่วยในการนำเข้ามาใน AutoCAD จะเยอะเป็นล้านหน่วย จำเป็นต้องสร้างสี่เหลี่ยมคลุม และย้ายจุดพิกัดทั้งหมดไปอยู่พิกัด X, Y ที่โปรแกรมสามารถคำนวณได้ ปัจจุบันโปรแกรมมีการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการคำนวณผิว เพื่อสร้างเส้นแนวสามเหลี่ยม และการสร้างเส้นระดับ (Contour) ในระดับที่มากกว่าล้านหน่วย สำหรับผู้ใช้งานโปรแกรม Power Civil รุ่นเก่าๆ สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Update ได้ที่เมนูด้านขวามือได้เลยค่ะ

พร้อมเนื้อหาบทเรียนต่างๆทั้ง 2 หลักสูตร

1. Power Civil สำหรับการเขียนแบบโยธา แบ่งแปลง งานดินต่างๆ

ตอนนี้เนื้อหาบทเรียนของโปรแกรม Power Civil ได้พัฒนาไปเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน สำหรับท่านใดที่โหลดโปรแกรมล่าสุดไปใช้แล้ว เครื่องมือ และคำสั่งต่างๆ อาจแปลกตาไปบ้าง สามารถดูเนื้อหาและบทเรียนใหม่ๆ ได้

2. Power Civil สำหรับการสำรวจและทำแผนที่ระยะไกล โดยใช้ Google Earth สำหรับงานโยธา และเตรียมแผนที่ดิน

โดยในบทนี้จะเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของโปรแกรม Power Civil นำมาประยุกต์ใช้งานร่วมกับแผนที่ต่างๆ และ Google Earth สำหรับการสำรวจทำแผนที่ระยะไกล โดยสามารถเก็บค่าระดับในสถานที่ ที่เข้าถึงได้ยาก

 

 

 

 

 

ประมวลภาพ

ประมวลภาพ การอบรมแต่ละหลักสูตร เอามาให้ชมกันค่ะ

รุ่นที่ 1
หลักสูตร การสำรวจ และทำแผนที่ระยะไกล โดยใช้ Google Earth สำหรับงานโยธา และเตรียมแผนที่ดิน
ระหว่างวันที่ 26 - 30 มีนาคม 2555
ณ. โรงแรมสบาย จังหวัดนครราชสีมา

รุ่นที่ 2
หลักสูตร การสำรวจ และทำแผนที่ระยะไกล โดยใช้ Google Earth สำหรับงานโยธา และเตรียมแผนที่ดิน
ระหว่างวันที่ 23 - 27 เมษายน2555
ณ. โรงแรม พี เอ็ม วาย บีช รีสอร์ท จังหวัดระยอง

หลักสูตร การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม Power Civil:DTM
ระหว่างวันที่ 25 - 29 มิถุนายน 2555
ณ. โรงแรม แซนดาเลย์ พัทยา จังหวัดชลบุรี

 

training.go2cad.com

รวมรวบหลักสูตรการอบรมต่างๆ หลากหลายหมวดหมู่ เช่น ไฟฟ้า วิศวกรรม ก่อสร้าง เครื่องกล ฯลฯ

โปรแกรมประมาณราคา

โปรแกรมสำหรับประมาณราคาโครงการก่อสร้าง ทั้งด้านงานวิศวกรรมโครงสร้าง, สถาปัตยกรรม 2D/3D

โปรแกรมเขียนแบบ PPCAD

โปรแกรมเขียนแบบแคดถูกลิขสิทธิ์ ในราคาคนไทย ทุกคนเป็นเจ้าของได้ง่ายๆ พร้อมเครื่องมือเสริม