หลักสูตร ประจำปี 61 รอบที่ 1

วันที่

หลักสูตร

จังหวัด

แผนที่

       
       
20 - 24 พ.ย. 60 ถอดแบบและประมาณราคางานก่อสร้าง ราคากลางจาก CAD บุรีรัมย์ โรงแรมเรย์ โฮเทล
       

18 - 22 ธ.ค. 60

SketchUP สำหรับนักบริหารงานช่าง กรุงเทพ HIP HOTEL
       
18 - 22 ธ.ค. 60 การใช้ Revit เขียนแบบก่อสร้าง 3D เพื่อถอดปริมาณวัสดุ กรุงเทพ HIP HOTEL
       
15 - 19 ม.ค. 61 SKetchUP สำหรับนักบริหารงานช่าง เชียงใหม่ ฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่
       
15 - 19 ม.ค. 61 ถอดแบบและประมาณราคางานก่อสร้าง ราคากลางจาก CAD เชียงใหม่ ฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม
       
5 - 9 ก.พ. 61 สำรวจทำแผนที่ระยะไกล โดยใช้ Google Earth,gps พัทยา แซนดาเลย์ พัทยา
       
5 - 9 ก.พ. 61 SKetchUP สำหรับนักบริหารงานช่าง พัทยา แซนดาเลย์ พัทยา
       
19 - 23 ก.พ. 61 ถอดแบบและประมาณราคางานก่อสร้าง ราคากลางจาก CAD ขอนแก่น ไบร์ท โฮเทล
       
19 - 23 ก.พ. 61 สำรวจทำแผนที่ระยะไกล โดยใช้ Google Earth,gps ขอนแก่น ไบร์ท โฮเทล
       

ตัวอย่างใบเสร็จ

FACEBOOK

วิทยากร

รายละเอียด

จดหมายเชิญโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปี 2560 รอบที่ 1

แผนที่ เรย์ โฮเทล จ.บุรีรัมย์

แผนที่ แซนดาเลย์ พัทยา

แผนที่ HIP HOTEL กรุงเทพ

แผนที่ ฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่

แผนที่ ไบร์ โทเทล ขอนแก่น

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย (ฉบับที่ 2)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2554

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการผึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549

ขั้นตอนการสมัคร

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เบอร์โทรสามารถติดต่อกลับได้
1. Email arch.silpakorn@gmail.com
2. แฟกร์ 02-585-6100,02-913-7121 โทรแจ้งเจ้าหน้าที่
3.ไลน์ ไอดี 0873386166
4. ทางเว็บไซต์ arch.go2cad.com


ทาง คณะสถาปัตยฯ ม.ศิลปากร ส่งจดหมายตอบรับให้ทางไปรษณีย์ หรือ แฟกร์ อีเมล์


การชำระเงิน
โอนเงินค่าลงทะเบียนผ่านทาง ธนาคารธนชาต สาขาท่าพระจันทร์ ประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี "อบรมคอมพิวเตอร์สถาปัตย์ "(University sila)
เลขที่บัญชี 224-6-007812


ส่งหลักฐานการโอนเงิน
1. Email arch.silpakorn@gmail.com
2. แฟกร์ 02-585-6100,02-913-7121
3. ไลน์ ไอดี 0873386166


โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ ยืนยันการชำระเงิน เบอร์เจ้าหน้าที่
ศิวาพร(ปู) 080-922-3311
กุลธรา (กิ๊ก) 084-118-2004
ไลน์ไอดี 0873386166