หลักสูตร ประจำปี 61 รอบที่ 3

วันที่

หลักสูตร

จังหวัด

แผนที่

       
       
20 - 24 ส.ค. 61 SketchUp สำหรับงานก่อสร้างและอาคาร พัทยา แซนดาเลย์
       

20 - 24 ส.ค. 61

สำรวจทำแผนที่ระยะไกล โดยใช้ Google Earth,gps พัทยา แซนดาเลย์
       
3 - 7 ก.ย. 61 ถอดแบบและประมาณราคางานก่อสร้าง ราคากลางจาก CAD พัทยา แซนดาเลย์
       
3 - 7 ก.ย. 61 การใช้ Revit/Robot ออกแบบเขียนคำนวณโครงสร้าง พัทยา แซนดาเลย์
       
17 - 21 ก.ย. 61 สำรวจทำแผนที่ระยะไกล โดยใช้ Google Earth,gps ภูเก็ต CIC
       
17 - 21 ก.ย. 61 ถอดแบบและประมาณราคางานก่อสร้าง ราคากลางจาก CAD ภูเก็ต CIC
       
24 -28 ก.ย. 61 SketchUp สำหรับงานก่อสร้างและอาคาร กรุงเทพ HIP Hotel
       
24 - 28 ก.ค. 61 การใช้ Revit/Robot ออกแบบเขียนคำนวณโครงสร้าง กรุงเทพ HIP Hotel