ประวัติวิทยากร


ปัจจุบัน
 • วิทยากร ที่ปรึกษา และ ผู้ชำนาญ การใช้ BIM ด้วย Revit
 • วิทยากรและที่ปรึกษา บริษัท Wisdom Consulting & Solution จำกัด
 • พัฒนาระบบ BIM ให้กับ บริษัท อสังหาฯ คือ LPN Development มหาชน จำกัด
  การทำงาน
 • ผู้จัดการฝ่ายออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในโรงงานผลิตสินค้าต่างๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ เซรามิค โคมไฟประดับ ฯลฯ
 • Creative ออกแบบการ นำเสนอด้วย Slide Multi Vision
  การศึกษา
 • ปริญญาตรี การออกแบบอุตสาหกรรม (Industrial Design) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ผลงาน
 • CD-ROM Training "QuickStep" สำหรับโปรแกรมของ Autodesk : AutoCAD 2D, 3D R14, 2000, 2000i, 2002, 2004 , 3D Studio MAX ,Autodesk VIZ,Autodesk Inventor, Autodesk Revit,AutoLISP
 • รางวัล Outstanding Developer 1997 จากบริษัท Autodesk inc., ในหัวข้อ Object Oriented Programming Software. บน AutoCAD R12 - ปัจจุบัน
  ประสบการ์
 • AutoCAD ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ อาคาร และการตกแต่งภายใน มานานกว่า 9 ปี
 • 3D Studio MAX, VIZ ในการสร้างภาพนำเสนอทั้งภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ในงานออกแบบต่างๆ
  การเป็นวิทยากรสอน
 • วิทยากรสอน AutoCAD ที่เนคเทค (National Electronics & Computers Technology Education Center)
 • วิทยากรสอน AutoCAD และ 3D Studio MAX ให้กับการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.)
 • อาจารย์พิเศษสอน AutoCAD, Mechanical Desktop, 3D Studio MAX ให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันราชภัฎ
 • ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรม Official Autodesk Training Center ที่บริษัท เพสิคอินเตอร์เนชชั่นแนล จำกัด (ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมของ Autodesk)
 • วิทยากรสอน Autodesk Revit ให้กับ E-Saan Softwark Park
 • 3D Animation Camp at E-Saan Softwark Park
 • ต้นกล้าอาชีพ 3D Character Animation ด้วย 3ds max
 • MR. SURAPHON LERTDAMRONGCHAI
  นายสุรพล เลิศดำรงค์ชัย